Koningscompetitie

De koningscompetitie bestaat uit9 ronden.

De koningscompetitie wordt gespeeld volgens het zwitsers-systeem.

De koningscompetitie loopt gelijk met de Kampioensvierkamp.

In het speelschema wordt aangegeven wanneer voor deze competitie gespeeld wordt.

De punten verdeling is als volgt:

Winst = 3 punten

Remise = 1Ĺ punt

Verlies = Ĺ punt

Afbericht = 1 punt (max. 1X voor deze competitie)

Elk volgend afbericht = Ĺ punt

Zonder afbericht = 0 punten

Oneven = 2 punten

Afbericht voor de laatste ronde van de koningscompetitie = Ĺ punt!

Geen afbericht = geen punten!

Bedenktijd is voor beide spelers 100 minuten voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf het begin van de partij.

Bedenktijd voor de jeugdspelers is 5 kwartierper persoon per partij voor beide spelers.


Periode competitie

Deze bestaat uit 3 periodes van 7 of 8ronden.

De periodecompetitie wordt gespeeld volgens het Zwitsers-systeem.

In het speelschema wordt aangegeven wanneer voor deze competitie gespeeld wordt.

De punten verdeling is als volgt:

Winst = 3 punten

Remise = 1Ĺ punt

Verlies = Ĺ punt

Wordt een bondswedstrijd op de speelavond gespeeld dan telt het behaalde resultaat als zodanig mee.

Afbericht = 1 punt (max. 1X per periode)

Elk volgendafbericht = Ĺ punt

Oneven = 2 punten

Afbericht voor de laatste ronde van elke periode = Ĺ punt!

Geen afbericht = geen punten!

Bedenktijd is voor beide spelers 100 minuten voor de gehele partij, met een toevoeging van 10 seconden per zet vanaf het begin van de partij.

Bedenktijd voor de jeugdspelers is 5 kwartierper persoon per partij voor beide spelers.

Men mag ook, in overleg met de wedstrijdleider, een partij thuis spelen.

 

Promotie en degradatie regeling voor de perioden 1 en 2:

De nummer 1 van de 2e klasse promoveert naar de 1e klasse.

De nummer 1 van de 3e klasse promoveert naar de 2e klasse.

De nummer laatst van de 1e klasse degradeert naar de 2e klasse.

De nummers laatst en een na laatst van de 2e klasse degraderen naar de 3e klasse.

Promotie en degradatie regeling voor de periode 3:

De nummer 1 van de 2e klasse promoveert naar de 1e klasse.

De nummer 1 van de 3e klasse promoveert naar de 2e klasse.

De nummer laatst van de 1e klasse degradeert naar de 2e klasse.

De nummer laatstvan de 2e klasse degradeert naar de 3e klasse.

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om van de promotie degradatie regeling van periode 3 voor het volgend seizoen af te wijken!

 

 

Bekercompetitie

De bekercompetitie is een open competitie van 8 ronden Zwitsers.

Zowel leden als niet-leden mogen hieraan deelnemen.

Elke 1e dinsdag van de maand is er een beker ronde.

De punten verdeling is als volgt:

Winst = 1 punt

Remise = Ĺ punt

Verlies = 0 punten

Oneven = 1 punt

Niet aanwezig = geen punten

Wordt een bondswedstrijd op de speelavond gespeeld dan telt het behaalde resultaat als zodanig mee.

Bedenktijd is 1 uur per persoon per partij voor iedereen.


Kampioensvierkamp

De Kampioensvierkamp bestaat uit 2 gedeeltes:

1.     Een vierkamp volgens het RoundRobin systeem.

Indien nodig wordt er een barrage partij gespeeld met normale speelduur(kleur wordt door loting bepaald) en als de stand dan nog gelijk is wordt er direct daarna nog een partij gespeeld van 10 min. per persoon(kleur wordt door loting bepaald). Als er dan nog geen beslissing is wordt er geloot.

2.        De nummers 1 en 2 van de vierkamp spelen 2 partijen(1xwit en 1xzwart) en degene met de hoogste score van deze 2 partijen is clubkampioen.

 Indien nodig wordt er een barrage partij gespeeld van 10 min. per persoon(kleur wordt door loting bepaald). Als er dan nog geen beslissing is wordt er weer een barrage partij gespeeld van 10 min. per persoon(met tegengestelde kleur als in de 1e barrage partij). In overleg met de wedstrijdleider moet er uiteindelijk een beslissing vallen

 

      De 4 deelnemers worden in de onderstaande volgorde bepaald:

  1. De kampioen van de 1e klasse van periode 1.
  2. De hoogst geŽindigde speler van de 1e klasse van periode 2 voor zover nog niet geplaatst.
  3. De hoogst geŽindigde speler van de 1e klasse van periode 3 voor zover nog niet geplaatst.
  4. De gemiddeld beste speler van de 1e klas over de 3 periodes voor zover nog niet geplaatst, waarbij het aantal punten en in geval van gelijk eindigen ook de weerstandspunten over de drie perioden bepalend is.

Degene die zich plaatsen voor de Kampioensvierkamp worden geacht alle partijen voor het einde van het seizoen te kunnen spelen (eventueel thuis).

Bij verhindering kan men op een andere avond de partij inhalen. Als inhalen niet mogelijk is dan krijgt degene die afbericht een verliespartij aangerekend.


Onenigheid en beroep.

 

 

 

Stand van de klok.

 

In afwijking van het in de vorige punten bepaalde kan de wedstrijdleider de kant van de klok vaststellen. Hiermee dienen de spelers akkoord te gaan.

 

Noteren van de partij.

 

Speeltempo.

 

 

 

Partijen kunnen niet worden afgebroken!


Overige bepalingen.

 

Mobiele telefoons mogen in de speelzaal niet aan staan en tijdens de partij niet gebruikt worden. Anders dan in de FIDE bepalingen wordt het afgaan van een mobieltje niet bestraft met een nul voor de eigenaar. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider aan een speler toestemming verlenen om een mobieltje aan te hebben staan.

 

Bij twijfel beslist de wedstrijdleider!!

 

 

 

 

 

Prijzen schema seizoen 2016/2017: