Afbericht senioren

Afbericht jeugd

Dagelijkse puzzel

April
36e ronde Bekertoernooi
Jeugd 4e ronde periode 4
5 Magnus APC 2 - Schaakmat 1
6Waagtoren 9j - Schaakmat 2
102e ronde Kampioensvierkamp
3e ronde Koningscompetitie
Jeugd 5e ronde periode 4
173e ronde Kampioensvierkamp
4e ronde Koningscompetitie
Jeugd 6e ronde periode 4
244e ronde Kampioensvierkamp
5e ronde Koningscompetitie
Jeugd ander schaak
Mei
17e ronde Bekertoernooi
Jeugd meivakantie geen schaken
85e ronde Kampioensvierkamp
6e ronde Koningscompetitie
Jeugd meivakantie geen schaken
10Grand Prix Purmerend
156e ronde Kampioensvierkamp
7e ronde Koningscompetitie
Jeugd proefexamens
22finale Kampioensvierkamp
8e ronde Koningscompetitie
Jeugd 7e ronde periode 4
29finale Kampioensvierkamp
9e ronde Koningscompetitie
Jeugd Examens
Juni
1Afsluitavond jeugd
Prijsuitreiking
Diplomauitreiking
5Gambiettoernooi in de Knip
Prijsuitreiking
Jeugd geen schaken
10Grand Prix Haarlem